Toimintasuunnitelma kaudelle 2018 - 2019

Jäsenhankinta ja jäsenrekisteri

Jäsenmäärää kartutetaan tavoitteena sadan jäsenen saavuttaminen seuraavaan sukukokoukseen mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan paitsi hallituksen markkinointitoimia, myös kaikkien jäsenten ”viidakkorumpu” -panosta.

Sukuseuran hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja pitää niistä luetteloa osoitetiedoin.

Sukututkimus

Jatketaan suvun tietojen kirjaamista Sukujutut-ohjelmaan. Suvun jäsenet hankkivat valmiuksia tehdä sukututkimusta osallistumalla paikallisten opistojen, Suomen Sukututkimusseuran, Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen ja muiden vastaavien tahojen järjestämille sukututkimuskursseille.

Hallitus koordinoi suvun vaiheiden tutkimista sekä perinteisin että geneettisen sukututkimuksen menetelmin.

Varataan määräraha palvelun ostamiseksi pätevältä sukututkijalta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarvittaessa sääntöjen määrittelemällä tavalla. Kokoukset järjestetään tarvittaessa netti/puhelinpalaverina.

Sukutapaaminen

Hallitus huolehtii sukutapaamisen järjestämisestä sukuseuran sääntöjen mukaisesti kesäkaudella 2017. Paikasta ja tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Sukukokouksen ohjelma noudattaa totuttuja perinteitä sisältäen varsinaisen kokouksen lisäksi kiinnostavaa oheisohjelmaa, esimerkiksi toimintaan liittyviä esitelmiä, tutustumiskäyntejä, mahdollisuuden yhteiseen jumalanpalvelukseen ja vapaamuotoista seurustelua, jolloin seuran jäsenet voivat tutustua keskenään.

Tiedotus

Seura pitää yllä tiedotustoimintaa jäseniinsä internetin kotisivujen kautta ja jäsenkirjeillä. Jäsenkirjeet sisältävät tietoja mm. suvun ja sukuseuran tapahtumista, jäsenmäärän karttumisesta, sukututkimuksista, suvun historiasta ja tarinoista. Tiedotteen materiaalia jokainen jäsen voi toimittaa seuran puheenjohtajalle.

Lisäksi pyritään löytämään uusia, myös seuran markkinointiin soveltuvia tiedotuskanavia.